2011

Český patron

Pro podnikatele, kteří produkují bohatství této země.

2012

Česká hlava

Nejprestižnější české ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout.

(více zde)

Technologický podnikatel roku

Ocenění pro nejlepšího technologického podnikatele roku je udělováno v rámci soutěže Podnikatel roku pořádané společností Ernst&Young ve spolupráci se sdružením TUESDAY Business Network.

(více zde a zde )

Vítěz soutěže Česká inovace

Soutěž je otevřena všem, kteří chtějí prosadit svůj nápad na trhu nebo podpořit svoji již existující inovaci.

Pamětní list Předsedy Senátu Parlamentu České republiky

2013

Čestné uznání Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Za vynikající výsledky v oboru výzkumu a vývoje zdravotnických prostředků a reprezentaci asociace VDZP členskou firmou ELLA-CS, s.r.o.

Pamětní medaile hejtmana Královéhradeckého kraje

Osvědčení – Bezpečný podnik

O zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s uplatněním požadavků ILO-OSH 2001 a OHSAS 18001:2007

2014

Podnik podporující zdraví

Osvědčení potvrzuje vysokou úroveň péče o zdraví zaměstnanců poskytovanou v souladu s Kritérii pro hodnocení podpory zdraví na pracovišti vydanými Státním zdravotním ústavem Praha roku 2005.

ELLA-CS se zařadila mezi 100 nejlepších firem ČR 2014

Vodafone firma roku Královéhradeckého kraje

Vodafone firma roku

2014/2015

Národní šampión v soutěži EUROPEAN BUSINESS AWARDS

Soutěž European Business Awards udílí ceny od roku 2007 a jejími vítězi se stávají nejvýznamnější evropské společnosti. Jedná se o jednu z nejnáročnějších podnikatelských soutěží v Evropě.